Κος Χουρμούζιος Σταυρακάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παμακ (2020)

Full Stack Developer

Επικοινωνία
Κος Χουρμούζιος Σταυρακάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: chstavrakakis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο