Κος Γρηγόριος Άρης Χειμαριώτης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2010)
  • Δίπλωμα Ειδίκευσης MSc στην Ιατρική Πληροφορική (2013)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (2020)

Ο Γρηγόριος Άρης Χειμαριώτης απέκτησε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΑΠΘ) το 2010 και το μεταπτυχιακό τίτλο Ιατρικής Πληροφορικής (ΑΠΘ) το 2013. Από το 2014 εργαστήκε στο ΑΠΘ, στο ΙΝΕΒ( ΕΚΕΤΑ) , στο ΔΠΘ και από το 2024 στο ΙΠΤΗΛ στο πλαισίο ευρωπαικών και εθνικών  ερευητικών προγραμμάτων. Παράλληλα, το διάστημα 2015-2020 εκπόνησε διδακτορική έρευνα με θέμα την ανάλυση ιατρικών εικόνων στο ΑΠΘ.  Έχει πραγματοποιήσει 10 δημοσιεύσεις  σε διεθνή επιστημονικά περιδοικά και σε 16 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Επικοινωνία
Κος Γρηγόριος Άρης Χειμαριώτης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: acheimar@iti.gr
Url: https://scholar.google.com.mx/citations?user=CbK98PUAAAAJ&hl=en

Μετάβαση στο περιεχόμενο