Κα Χρυσούλα Χατζηχριστάκη

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2009)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Δασολόγου Α.Π.Θ. - Κατεύθυνση: Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων (2011)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Διατμηματικού Π.Μ.Σ. Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. (2018)
  • Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών : Φυσικά Καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2020)

Δασολόγος – περιβαλλοντολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην αποκατάσταση πυρόπληκτών περιοχών και την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Υπερδεκαετή εμπειρία στην επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων με GIS και την αξιοποίηση δεδομένων παρατήρησης γης για την ερμηνεία και χαρτογράφηση φυσικών πόρων, οικοσυστημικών υπηρεσιών και φυσικών καταστροφών.

Η επαγγελματική μου εμπειρία αφορά έργα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και περιλαμβάνει κυρίως ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων,  έλεγχο ποιότητας και διασφάλισης χωρικών δεδομένων, χαρτογράφηση επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, πλημμύρα), προστασία και διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων, προστασία και μέτρα  διακυβέρνησης του περιβάλλοντος.

Επίσης έχω ασχοληθεί σε εθνικά έργα μεγάλης κλίμακας σχετικά με την χαρτογράφηση δασικών χαρτών και τύπων οικοτόπων περιοχών Natura 2000 διενεργώντας φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών – ορθοφωτοχαρτών.

Επικοινωνία
Κα Χρυσούλα Χατζηχριστάκη

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: xrysxat@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/chrysa-chatzichristaki-76b281214/

Μετάβαση στο περιεχόμενο