Κα Αικατερίνη Χατζησάββα

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Ιστορίας-Εθνολογίας, Δ.Π.Θ. (1999)
  • Μεταπτυχιακό "Anthropology and Archaeology of the Mediterranean Region", Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας (2002)
  • Μεταπτυχιακό "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων", ΕΑΠ (2017)

Η Κατερίνα Χατζησάββα εργάζεται απο τον Μάρτιο του 2016
ως διοικητική υπάλληλος στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Έχει εργαστεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ) ως στέλεχος διοίησης, απο τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2016 και απο τον Δεκέμβριο του 2010 ήταν Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ.

Επικοινωνία
Κα Αικατερίνη Χατζησάββα
Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257723 (εσωτ. 723)
Fax: +30 2310 474128
Email: chatzi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο