Κα Παναγιώτα Χατζηπαναγιωτίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Α.Π.Θ.(2011)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων, Α.Π.Θ. (2013)
Η Παναγιώτα Χατζηπαναγιωτίδου είναι πολιτικός μηχανικός (2011),απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων (2013), από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών σπουδών της, έχει εργαστεί, ως βοηθός ερευνητή στο εργαστήριο σεισμικής μηχανικής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Έχει εργαστεί για δύο χρόνια στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, στο τμήμα Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και Τεχνικών Μελετών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Φεβρουάριο του 2018, εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • S. Koltsios, N. Katsaros, N. Mpouzianas, P. Klonis, G. Giannopoulos, I. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbvtė, A. Jurelionis, L. Šeduikvtė, P. Georgali, P. Fokaides, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Digital Twin application on next-generation Building Energy Performance Certification scheme.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Pafos, Cyprus, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISC255366.2022.9921821
  • S. Koltsios, P. Fokaides, P. Georgali, A. Tsolakis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbytė, A. Jurelionis, L. Seduikytė, C. Κontopoulos, C. Malavazos, C. Panteli, M. Susnik, G. Cebrat, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An enhanced framework for next-generation operational buildings energy performance certificates", International Journal of Energy Research, 46(14), pp.20079-20095, 2022. https://doi.org/10.1002/er.8517
  • L. Seduikyte, P. Georgali, C. Panteli, P. Chatzipanagiotidou, S. Koltsios, D. Ioannidis, L. Stasiulienė, P. Spūdys, D. Pupeikis, A. Jurelionis, P. Fokaides, "Next-Generation Energy Performance Certificates. What novel implementation do we need?", REHVA 14th HVAC World Congress CLIMA 2022.
  • S. Koltsios, N. Katsaros, P. Klonis, G. Giannopoulos, G. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbyte, D. Joannidis, D. Tzovaras, "A Digital Twin Application for Buildings Energy Performance Certification", IEEE ISC2 2022 conference.
  • S. Koltsios, A. Tsolakis, P. Fokaides, A. Katsifaraki, G. Cebrat, A. Jurelionis, C. Contopoulos, P. Chatzipanagiotidou, C. Malavazos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "D^2EPC: Next Generation Digital and Dynamic Energy Performance Certificates.", 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies 2021: SpliTech 2021
Επικοινωνία
Κα Παναγιώτα Χατζηπαναγιωτίδου
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311257763
Email: phatzip@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο