Καθ. Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996
  • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, A. Ampatzoglou, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, "Software vulnerability prediction: A systematic mapping study.", Information and Software Technology, Volume 164, 2023, 107303, ISSN 0950-5849. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107303
  • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, A. Ampatzoglou, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, "An empirical comparison of Transformer-based models in Vulnerability Prediction.",The 23rd International Conference on Computational Science and Its Applications, May 2023.
  • D. Tsoukalas, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, "A practical approach for technical debt prioritization based on class-level forecasting.", In Journal of Software: Evolution and Process (JSME), Wiley, 2023;e2564. DOI: 10.1002/smr.2564
  • A. Ampatzoglou, A. A. Tsintzira, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, A. Moga, R. Heb, O. Matei, N. Tsiridis, D. Kehagias, "Applying the single responsibility principle in industry: Modularity benefits and trade-offs.", In Proceedings of the 23rd International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (pp. 347-352).
Επικοινωνία
Καθ. Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: achat@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο