Κα Βασιλική Χατζή

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2008), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010).
Από τον Απρίλιο του 2010 είναι υποψήφια διδάκτορ υπό την επίβλεψη της κας Δασκαλοπούλου Ασπασίας. Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στο παράρτημα του Βόλου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εντοπίζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεθόδων ελέγχου έξυπνων δικτύων παροχής ισχύος.
Επικοινωνία
Κα Βασιλική Χατζή
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: vahatzi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο