Κος Θεοχάρης Χατζής

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρωνικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστημιο Θεσσαλίας (2017)
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου υλοποίησα διάφορες εργασίες μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη ενός πλήρους προγράμματος προσομοίωσης κυκλωμάτων όπως το SPICE,το οποίο περιελάμβανε διαμόρφωση εξισώσεων γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων, στατική ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων, αλγόριθμοι αραιών μητρών για προσομοίωση μεγάλων κυκλωμάτων, στατική ανάλυση μη γραμμικών κυκλωμάτων, μεταβατική ανάλυση γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων και ανάλυση συχνότητας γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων. Επιπλέον είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως C, Java, Assembly και να δημιουργήσω, στα πλαίσια της διπλωματικής μου μια εφαρμογή για Windows και Android συσκευές, η οποία αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (7)

  • T. Chatzis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "3D Pose Estimation Using a Global and Local Cross-Attention Mechanism.", IEEE International Conference on Imaging Systems & Techniques, Copenhagen, Denmark, October 2023. https://www.researchgate.net/publication/374441219_3D_Pose_Estimation_Using_a_Global_and_Local_Cross-Attention_Mechanism
  • A. Blekos, K. Chatzis, M. Kotaidou, T. Chatzis, V. Solachidis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, "A Grape Dataset for Instance Segmentation and Maturity Estimation.", Agronomy. 2023; 13(8):1995. https://doi.org/10.3390/agronomy13081995
  • A. Stergioulas, C. Chatzikonstantinou, T. Chatzis, I. Papastratis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, K. Atzakas, G. Xydopoulos, V. Zacharopoulou, D. Papazachariou, V. Aggelidis, K. Grigoriadis, P. Daras, "Sign Language Communication Through an Interactive Mobile Application.", HCI International 2023 Posters. HCII 2023. Communications in Computer and Information Science, vol 1833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35992-7_52
  • T. Chatzis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, "Automatic Ergonomic Risk Assessment Using a Variational Deep Network Architecture", Sensors, 22(16), 6051, 2022.
  • A. Stergioulas, T. Chatzis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "3D Hand Pose Estimation via Aligned Latent Space Injection and Kinematic Losses", IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, June, 2021.
Επικοινωνία
Κος Θεοχάρης Χατζής
Κτήριο Β

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: hatzis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο