Δρ. Δέσποινα Χατζάκου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2010)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Α.Π.Θ. (2012)
  • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2017)
Η Δέσποινα Χατζάκου αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. το 2010. Από το ίδιο τμήμα απέκτησε τον μεταπτυχιακό (Πληροφορική και Διοίκηση, 2012) και διδακτορικό (Πληροφορική, 2017) τίτλο σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα διαδικτύου, καθώς και τη μοντελοποίηση αυτών. Η Δέσποινα Χατζάκου εργάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (9)

  • A. Konstantinou, D. Chatzakou, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Trend Detection in Crime-related Time Series with Change Point Detection Methods.", In International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 18-21 September 2023, Thessaloniki, Greece. Arampatzis, A., et al. Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14163. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42448-9_7
  • N. Stylianou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Domain-aligned Data Augmentation for Low-resource and Imbalanced Text Classification.", In Proceedings of the 45th European Conference on Information Retrieval (ECIR'23), Dublin, Ireland, April 02-06, 2023.
  • K. Pantelidou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Selective Word Substitution for Contextualized Data Augmentation", . In Proc. of the 27th International Conference on Natural Language & Information Systems (NLDB), Valencia, Spain, 15-17 June 2022, pp.508-516.
  • P. Kyriakidis, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Leveraging Transformer Self Attention Encoder for Crisis Event Detection in Short Texts", 44th European Conference on Information Retrieval (ECIR2022), Stavanger, Norway, April 10–14, 2022, Proceedings, Part II, Apr 2022, pp. 163-171. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99739-7_19
  • A. Kosmatopoulos, K. Loumponias, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Random-Walk Graph Embeddings and the Influence of Edge Weighting Strategies in Community Detection Tasks.",In Proceedings of the 2021 Workshop on Open Challenges in Online Social Networks (OASIS ’21), August 30, 2021, Virtual Event, Ireland. ACM, New York, NY, USA. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3472720.3483621
Επικοινωνία
Δρ. Δέσποινα Χατζάκου
Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: dchatzakou@iti.gr
Url: www.linkedin.com/in/despoinachatzakou

Μετάβαση στο περιεχόμενο