Κος Γεώργιος Χαρμάνας

Βοηθός Έρευνας

  • Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2017)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα ΠΑΜΑΚ (2019)

Ελληνικός Στρατός Ξηράς, Αναλυτής – Προγραμματιστής Η/Υ (23/11/2019 – 15/06/2020)
Κ.ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ – Χ.ΒΟΥΤΣΑΣ Ο.Ε. – Intelligent Engineering
Διαχειριστής της web ιστοσελίδας του καταστήματος (01/07/2017 – 31/08/2017)

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Χαρμάνας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: charman@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο