Κος Βασίλειος Λάζαρος Χαραλαμπίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2023)

Ο Βασίλειος Λάζαρος Χαραλαμπίδης είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στον τομέα Τηλεπικοινωνιών. Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την ανάπτυξη αλγορίθμου για την ανάλυση του συχνοτικά εξαρτώμενου λειτουργικού διαχωρισμού και συνδεσιμότητας του εγκεφάλου μέσω δεδομένων ανάπαυσης fMRI. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία
Κος Βασίλειος Λάζαρος Χαραλαμπίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: charalava@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο