Δρ. Πασχάλης Χαραλάμπους

Τεχνικό Προσωπικό

  • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό, Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων υλικών, Α.Π.Θ. (2015)
  • Διδακτορικό, Τεχνολογία Κατεργασιών, Α.Π.Θ. (2018)

Ο Πασχάλης Χαραλάμπους απέκτησε το δίπλωμα, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 2013, 2015 και το 2018 αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του, εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Α.Π.Θ. έχοντας συμμετάσχει σε επτά ερευνητικά έργα.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από είκοσι επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από είκοσι σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επίσης έχει αυτόνομο διδακτικό έργο σε μαθήματα κατεργασιών, εργαλειομηχανών και τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ..
Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία κατεργασιών, την επιστήμη υλικών, το μηχανολογικό σχεδιασμό και την τρισδιάστατη εκτύπωση. Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Μάϊο του 2023 εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ). Από τον Ιούνιο του 2023 εργάζεται ως  ειδικό και τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Προσθετικής  Κατασκευής.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (19)

  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, I. Kostavelis, S. Chatziantoniou, D. Triantafillou, G. Tzanakis, K. Votis, K. Petsios, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "Patient-specific Investigation of Bileaflet Mechanical Heart Valve Prosthesis Employing Additive Manufacturing Procedures and Numerical Simulations.", 7th International Conference Progress on Design Techniques and Manufacturing Technologies for Advanced Products and Processes in the Modern Era (Polcom 2023),22-25 November 2023, Bucharest, Romania.
  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, A. Boumpakis, G. Peleka, I. Kostavelis, I. Mariolis, E. Papasoulis, A. Sideridis, D. Tzovaras, "Development of a System for Repairing Damaged Tissue Utilizing 3D Printed Biodegradable Scaffolds and Computer Vision approaches.", 7th International Conference Progress on Design Techniques and Manufacturing Technologies for Advanced Products and Processes in the Modern Era (Polcom 2023),22-25 November 2023, Bucharest, Romania.
  • M. Kaseris, A. Boumpakis, N. Kladovasilakis, V. Pissas, P. Charalampous, I. Kostavelis, E. Papachristou, S. Malassiotis, N. Bilalis, D. Tzovaras, "3D Scanning Technology for the Rapid Modelling of Fashion Clothing.", Proc. of 3DBODY.TECH 2023 - 14th Int. Conf. and Exh. on 3D Body Scanning and Processing Technologies, Lugano, Switzerland, 17-18 Oct. 2023, #46. https://doi.org/10.15221/23.46
  • P. Charalampous, N. Kladovasilakis, M. Zoumaki, I. Kostavelis, K. Votis, K. Petsios, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "Examination of a Human Heart Fabricating Its 3D-Printed Cardiovascular Model and Employing Computational Technologies.", Applied Sciences. 2023; 13(18):10362. https://doi.org/10.3390/app131810362
  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, I. Kostavelis, K. Petsios, G. Sarris, D. Tzetzis, K. Votis, D. Tzovaras, "Development of heart-like structure employing additive manufacturing technologies.", 11th Modern Technologies in Industrial Engineering Conference (ModTech) 2023 June 14-17, Bucharest, Romania.
Επικοινωνία
Δρ. Πασχάλης Χαραλάμπους
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: pcharalampous@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο