Κος Ιωάννης Χαλκιάς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2017)
  • Μεταπτυχιακό Internet of Things with Cyber Security Bournemouth University (2018)

Βοηθός Ερευνητή στο ΕΚΕΤΑ με προηγούμενη εμπειρία στο Bournemouth University (UK) με εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδούμενα απο την ΕΕ. Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος είναι τα Digital Forensics Cyber Threat Intelligence, Internet of Things, Information  Sharing και γενικά ο χώρος του Cyber Security.

Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Χαλκιάς

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: ichalkias@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο