Κος Ρίζος Θεόδωρος Χαδούλης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2018)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη (2020)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (2022)
Ο Ρίζος-Θεόδωρος Χαδούλης αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2018. Συνέχισε τις σπουδές του με την ολοκλήρωση δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2020 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο ‘Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη’ και δύο χρόνια μετά το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο ‘Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων’. Αυτό το διάστημα παρακολουθεί το ΜΠΣ Φυσική Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Από το Νοέμβριο του 2021 είναι Συντονιστής της Υποομάδας Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Ανοιχτών Δεδομένων για τους Υδάτινους Πόρους (ΑΔ2/νερό) του ΕΛΛΑΚ. Είναι κάτοχος CCNA (Cisco Certified Network Associate). Διαθέτει άριστη (C2) γνώση της αγγλικής και πολύ καλή (C1) γνώση της γερμανικής γλώσσας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως προγραμματιστής διαδικτύου και αναλυτής δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου. Εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Μάιο του 2020. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Γεωφυσική, τnν Τηλεπισκόπηση, την Επεξεργασία Σήματος, τη Θεωρία Γράφων και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • L. Alagialoglou, I. Manakos, S. Papadopoulou, R. Chadoulis, A. Kita, "Mapping underwater aquatic vegetation using foundation models with air- and space-borne images: the case of Polyphytos Lake.", Remote Sensing, Special Issue: Remote Sensing and Artificial Intelligence in Inland Waters. 2023. DOI: 10.3390/rs15164001
  • R. Chadoulis, M. Ruciński, E. Katsikis, P. Archicinski, S. Sala, E. Gromny, E. Wozniak, I. Manakos, A. Affek, A. Foks-Ryznar, "Phenological Metrics Derived From Sentinel-2 Data For Solidago Gigantea Mapping.", IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 16-21 July 2023, Pasadena, CA, USA, pp. 445-447. DOI: 10.1109/IGARSS52108.2023.10282732
  • M. Milczarek, S. Aleksandrowicz, A. Kita, R. Chadoulis, I. Manakos, E. Woźniak, "Object- Versus Pixel-Based Unsupervised Fire Burn Scar Mapping under Different Biogeographical Conditions in Europe.", Multidisciplinary Digital Publishing Institute - Land, 12(5), 1087. 2023. DOI: 10.3390/land12051087
  • M. Sismanis, R. Chadoulis, I. Manakos, A. Drosou, "An Unsupervised Burned Area Mapping Approach Using Sentinel-2 Images", 2023, Land, 12(2), 379; DOI: 10.3390/land12020379
  • P. Archiciński, S. Sala, E. Katsikis, M. Ruciński, R. Chadoulis, A. Kita, E. Gromny, E. Woźniak, I. Manakos, "Correlation of the flooding regimewith the presence of solidago gigantea over the valley of Narew in Poland", 11-15 July 2022, Warsaw, pp. 140. IALE 2022 European Landscape Ecology Congress, making the future, learning from the past
Επικοινωνία
Κος Ρίζος Θεόδωρος Χαδούλης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257711
Fax: +30 2310 474128
Email: chadoulis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο