Κος Φώτιος Ναλμπάντης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Δ.Π.Θ. (2006)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Δ.Π.Θ. (2009)

Ο Φώτιος Ναλμπάντης απέκτησε το δίπλωμα και το μεταπτυχιακό δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2006 και 2009 αντίστοιχα. Εργάστηκε για 10 χρόνια ως μηχανικός δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Από το 2019 εργάζεται ως προγραμματιστής στο ITI/CERTH και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, όπως το Pharmaledger, Gatekeeper, AgeingAtWork, κλπ.
Οι κύριοι ερευνητικοί του ενδιαφέροντες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού και επιφανειών εργασίας.

Επικοινωνία
Κος Φώτιος Ναλμπάντης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: fnalmpantis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο