Δρ. Παρίσης Φλέγκας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • MSc. Επικοινωνίες και Λογισμικό
  • PhD. Διαχείριση Δικτύων Βασισμένη σε πολιτικές
Επικοινωνία
Δρ. Παρίσης Φλέγκας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: pflegas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο