Κα Μαρία Τσούρμα

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2016)
Η Τσούρμα Μαρία αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον Ιούλιο του 2016. Από το Δεκέμβριο του 2016 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν computer vision, ανάπτυξυ λογισμικού, εφαρμογών και ιστοσελίδων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (15)

  • M. Tsourma, N. Carmeno, J. Codagnone, S. Mancini, J. Krognos, A. Drosou, D. Tzovaras, "User Experience of a web-based platform that enables ethical assessment of Artificial Intelligence in the Public Sector.", In: Tareq Ahram and Redha Taiar (eds) Human Interaction & Emerging Technologies (IHIET 2023): Artificial Intelligence & Future Applications. AHFE (2023) International Conference. AHFE Open Access, vol 111. AHFE International, USA. DOI: 10.54941/ahfe1004047
  • V. Moschopoulos, M. Tsourma, A. Drosou, D. Tzovaras, "Misinformation detection based on news dispersion.", In 2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP) (pp. 1-5). IEEE. DOI: 10.1109/DSP58604.2023.10167997
  • A. Zamichos, M. Tsourma, S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "User Profile-aware Daily Activity Prediction.", 2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Rhodes (Rodos), Greece, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/DSP58604.2023.10167947
  • S. Fontalis, A. Zamihos, M. Tsourma, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Comparative Study of Deep Learning Methods for the Detection and Classification of Natural Disasters from Social Media.", In Proceedings of: 12th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM), 22-24 February 2023, Lisbon, Portugal (accepted for publication)
  • G. F. Angelis, A. Domi, A. Zamichos, M. Tsourma, I. Manakos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Comparative Study on Vision Transformers in Remote Sensing Building Extraction.", In Proc. of the 18th Int. Joint Conference on Computer Vision, Imaging & Computer Graphics Theory & Applications (VISIGRAPP2023), Vol. 3: IVAPP, pp. 222-229, 2023. DOI: 10.5220/0011787800003417
Επικοινωνία
Κα Μαρία Τσούρμα
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: mtsourma@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο