Κος Γρηγόριος Τσοπουρίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2021)

Έλαβα το δίπλωμα μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2021. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα γραφικά υπολογιστή, την απόδοση γραφικών σε πραγματικό χρόνο (real-time rendering) και την χρήση βαθιάς μάθησης για απόδοση γραφικών (deep learning for rendering).

Επικοινωνία
Κος Γρηγόριος Τσοπουρίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: gtsopouridis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο