Κος Γεώργιος Τσιόνκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (2023)

Ο Γεώργιος Τσιόνκης αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 2023. Από τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, από τον Μάρτιο του 2024 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (E.K.E.T.A). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βαθιά μάθηση και τη βιοπληροφορική.

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Τσιόνκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: tsiogeorgios@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο