Δρ. Θεοδώρα Τσικρίκα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.
  • MSc in Advanced Methods in Computer Science, Department of Computer Science, Queen Mary, University of London, UK.
  • Ph.D. in Information Retrieval, Department of Computer Science, Queen Mary, University of London, UK.
Η Θεοδώρα Τσικρίκα εργάζεται από το 2013 ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα στο CWI, Amsterdam στην Ολλανδία (2007-2010), στο University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO), Sierre στην Ελβετία (2011-2012) και στο Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen στη Δανία (2013). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της Ανάκτησης Πληροφορίας και συγκεκριμένα στη διερεύνηση του συνδυασμού πολλαπλών στατιστικών, σημασιολογικών και κοινωνικών ενδείξεων με σκοπό τη μοντελοποίηση, ανάπτυξη, ανάλυση και αξιολόγηση διεργασιών ανάκτησης (πολυμεσικής) πληροφορίας. 'Εχει συμμετάσχει ενεργά στη διοργάνωση διεθνών προτύπων αξιολόγησης επιδόσεων συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας (INEX, ImageCLEF) και είναι κριτής σε πολλά διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (75)

  • A. Papagianni, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Frugal and Robust AI for Defence Advanced Intelligence.", In Springer’s book series "Security Informatics and Law Enforcement".
  • A. Bozas, S. Andreadis, D. Chatzakou, S. Symeonidis, O. Theodosiadou, P. Kyriakidis, A. Kokkalas, E. A. Stathopoulos, S. Diplaris, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "From Research to Applications: What Can We Extract with Social Media Sensing?.", SN COMPUT. SCI. 5, 484 (2024). https://doi.org/10.1007/s42979-024-02712-9
  • A. Kasampalis, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Bias Detection and Mitigation in Textual Data: a Study on Fake News and Hate Speech Detection.", Advances in Information Retrieval: 46th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2024, Glasgow, UK, Proceedings, Part III, Pages 374–383, March 24–28, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56063-7_29
  • S. Bianchi, M. Mancuso, C. Paternoster, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, D. Kozhuharova, B. Jaeger, "Artificial Intelligence to counter Cyber-Terrorism.",In Proceedings International Conference on Cybersecurity and Cybercrime,  5-7 December 2023, Vol. 10.
  • A. Konstantinou, D. Chatzakou, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Trend Detection in Crime-related Time Series with Change Point Detection Methods.", In International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 18-21 September 2023, Thessaloniki, Greece. Arampatzis, A., et al. Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14163. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42448-9_7
Επικοινωνία
Δρ. Θεοδώρα Τσικρίκα
Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257793
Fax: +30 2310 474128
Email: theodora.tsikrika@iti.gr
Url: http://www.theodoratsikrika.info

Μετάβαση στο περιεχόμενο