Δρ. Θεοδώρα Τσικρίκα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.
  • MSc in Advanced Methods in Computer Science, Department of Computer Science, Queen Mary, University of London, UK.
  • Ph.D. in Information Retrieval, Department of Computer Science, Queen Mary, University of London, UK.
Η Θεοδώρα Τσικρίκα εργάζεται από το 2013 ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα στο CWI, Amsterdam στην Ολλανδία (2007-2010), στο University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO), Sierre στην Ελβετία (2011-2012) και στο Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen στη Δανία (2013). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της Ανάκτησης Πληροφορίας και συγκεκριμένα στη διερεύνηση του συνδυασμού πολλαπλών στατιστικών, σημασιολογικών και κοινωνικών ενδείξεων με σκοπό τη μοντελοποίηση, ανάπτυξη, ανάλυση και αξιολόγηση διεργασιών ανάκτησης (πολυμεσικής) πληροφορίας. 'Εχει συμμετάσχει ενεργά στη διοργάνωση διεθνών προτύπων αξιολόγησης επιδόσεων συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας (INEX, ImageCLEF) και είναι κριτής σε πολλά διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (71)

  • S. Bianchi, M. Mancuso, C. Paternoster, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, D. Kozhuharova, B. Jaeger, "Artificial Intelligence to counter Cyber-Terrorism.",In Proceedings International Conference on Cybersecurity and Cybercrime,  5-7 December 2023, Vol. 10.
  • A. Konstantinou, D. Chatzakou, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Trend Detection in Crime-related Time Series with Change Point Detection Methods.", In International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 18-21 September 2023, Thessaloniki, Greece. Arampatzis, A., et al. Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14163. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42448-9_7
  • O. Theodosiadou, A. M. Koufakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Change Point Analysis of Time Series Related to Bitcoin Transactions: Towards the Detection of Illegal Activities.", J. Risk Financial Manag. 2023, 16, 408. doi.org/10.3390/jrfm16090408
  • K. Loumponias, A. Kosmatopoulos, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Modified SkipGram Negative Sampling Model for Faster Convergence of Graph Embedding.", Deep Learning Theory and Applications. DeLTA 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1858. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37317-6_1
  • N. Stylianou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Domain-aligned Data Augmentation for Low-resource and Imbalanced Text Classification.", In Proceedings of the 45th European Conference on Information Retrieval (ECIR'23), Dublin, Ireland, April 02-06, 2023.
Επικοινωνία
Δρ. Θεοδώρα Τσικρίκα
Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257793
Fax: +30 2310 474128
Email: theodora.tsikrika@iti.gr
Url: http://www.theodoratsikrika.info

Μετάβαση στο περιεχόμενο