Κος Δημήτριος Τσιακμάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφηρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑ.ΜΑΚ. (2018)
Ο Τσιακμάκης Δημήτριος αποφοίτησε από το τμήμα Εφηρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2018. Στη διπλωματική του εργασία ανέπτυξε ένα IDE για τους γεννήτορες λεκτικών/συντακτικών αναλυτών με την μορφή package για το text editor Atom. Από τον Ιανουάριο του 2020 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές του Computer Vision, Νευρωνικών Δικτύων και βαθιάς μάθησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • E. Christakis, Z. Batzos, K. Konstantoudakis, K. Christaki, P. Boutis, D. Sainidis, D. Tsiakmakis, G. Almpanis, T. Dimou, P. Daras, "Low Altitude Image Analysis using Panoptic Segmentation", in TREC Video Retrieval Evaluation, 2021.
  • K. Konstantoudakis, K. Christaki, D. Tsiakmakis, D. Sainidis, G. Albanis, A. Dimou, P. Daras, "Drone Control in AR: An Intuitive System for Single-Handed Gesture Control, Drone Tracking, and Contextualized Camera Feed Visualization in Augmented Reality", Drones, 6(2), pp. 43, 2022.
  • D. Sainidis, D. Tsiakmakis, K. Konstantoudakis, G. Albanis, A. Dimou, P. Daras, "Single-handed Gesture UAV Control and Video Feed AR Visualization for First Responders", in International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), May 23-26, 2021.
Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Τσιακμάκης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464 135 (εσωτ. 135)
Fax: +30 2310 464164
Email: tsiakmakis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο