Κος Κοσμάς Τσιάκας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2019)

Ο Κοσμάς Τσιάκας έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το 2019. Από τον Ιούνιο του 2020 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πεδία της ρομποτικής, της υπολογιστικής όρασης και της ταυτόχρονης εύρεσης θέσης και χαρτογράφησης (SLAM).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (9)

  • K. Tsiakas, A. Papadimitriou, E. M. Pechlivani, D. Giakoumis, N. Frangakis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "An Autonomous Navigation Framework for Holonomic Mobile Robots in Confined Agricultural Environments.", Robotics 2023, 12, 146. https://doi.org/10.3390/robotics12060146
  • K. Tsiakas, D. Alexiou, D. Giakoumis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "Leveraging Multimodal Sensing and Topometric Mapping for Human-Like Autonomous Navigation.", 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023), Detroit, USA, Oct. 2023.
  • D. Alexiou, K. Tsiakas, G. Zampokas, E. Skartados, I. Tzanakis, N. Roussos, I. Kostavelis, D. Giakoumis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "Cognitive Fusion-based Path Planning for UAV Inspection of Power Towers.", 2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2023), Copenhagen, Denmark, Oct. 2023.
  • D. Alexiou, G. Zampokas, E. Skartados, K. Tsiakas, I. Kostavelis, D. Giakoumis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "Visual Navigation based on Deep Semantic Cues for Real-Time Autonomous Power Line Inspection.", 2023 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS 2023), Warsaw, Poland, June 2023.
  • D. Alexiou, K. Tsiakas, I. Kostavelis, D. Giakoumis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "Loop-Closure Detection with 3D LiDAR Data for Extreme Viewpoint Changes", 2022 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 29-34, August 2022, doi: 10.1109/MMAR55195.2022.9874344.
Επικοινωνία
Κος Κοσμάς Τσιάκας
Κτήριο Α - Γραφείο Έξυπνο Σπίτι

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257743
Fax: +30 2310 474128
Email: ktsiakas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο