Κος Βικέντιος Τσαρτσής

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2017)
Ο Τσαρτσής Βικέντιος είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ από τον Απρίλιο του 2017. Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην αναγνώριση προτύπων στη μηχανική μάθηση, στα νευρωνικά δίκτυα, καθώς και στα VLSI και ενσωματωμένα συστήματα. Ο Βικέντιος ξεκίνησε να εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Ιανουάριο του 2019.
Επικοινωνία
Κος Βικέντιος Τσαρτσής
Κτήριο Α - Γραφείο 0.3

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: viketsar@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο