Κος Αντώνιος Τσανάκας

Βοηθός Έρευνας

 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ (2020)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη Α.Π.Θ. (2022)
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στη βιοπληροφορική (2023-παρον)

Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 10/2014 – 09/2020Βαθμός: 7.24/10
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη, Τμήμα πληροφορικής,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 10/2020 – 04/2022, Βαθμός: 8.54/10
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στη Μηχανική Μάθηση και Πληροφορικής των Γονιδίων, Τμήμα πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 01/2023-παρον

Εμπειρία:

 • Ερευνητικός Συνεργάτης – Συγχώνευση και ανάλυση δεδομένων στην επιδημιολογία του καρκίνου (Έργο MELIORA) – Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 01/2024 – Παρόν
 • Ερευνητής – Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, 01/2023 – Παρόν
 • Καθηγητής Μαθηματικών, Ιδιαίτερα Μαθήματα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 09/2020 – 12/2023
 • Ερευνητικός Συνεργάτης –  Μηχανική Μάθηση με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων  του COVID-19, Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 04/2023 – 07/2023
 • Ερευνητικός Συνεργάτης – Ανάλυση Δεδομένων και Οπτικοποίηση, Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 09/2022 – 10/2022

Έργα:

 • Διδακτορικη ερευνά. Υπολογιστική γονομική σε μεγάλες αλληλουχίες RNA σε διάφορους τύπους καρκίνου: Ευθυγράμμιση και χαρτογράφηση μακρινών RNA-Seq, εφαρμογή αλγορίθμων ανίχνευσης γονιδιακών συνενώσεων, ταυτοποίηση και οπτικοποίηση νέων γονιδιακών συνενώσεων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 01/2023 – Παρόν
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή. Μοντέλο πρόβλεψης σοβαρότητας ασθενών με COVID-19 χρησιμοποιώντας Μηχανική Μάθηση: Στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση, πρόβλεψη του κινδύνου Σοβαρότητας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 10/2021 – 04/2022 

Δεξιότητες και ενδιαφέροντα: Στατιστική, Ανάλυση Βιοϊατρικών Δεδομένων, Βιοπληροφορική, Μηχανική μάθηση, Βαθιά Μάθηση, Χρονοσειρές, υπολογιστική όραση, Python, R, SQL, LaTeX, Linux
Γλώσσες: Ελληνικά: Μητρική, Αγγλικά: Proficiency / C2

Επικοινωνία
Κος Αντώνιος Τσανάκας
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: atsanakas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο