Κος Ιωάννης Τσαμπουλατίδης

Βοηθός Έρευνας

  • BSc. Επιστήμη Υπολογιστών, University of Portsmouth (1998)
Ο Ιωάννης Τσαμπουλατίδης από το 2000 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες και πρωτόκολλα Διαδικτύου, καθορισμού οντολογιών και μεταδεδομένων, ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, σχεσιακές βάσεις δεδομένων και εφαρμοσμένες μεθοδολογίες διασύνδεσης λογισμικού και πλατφόρμες φιλικές προς τον τελικό χρήστη. Τα τελευταία 9 χρόνια έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και έχει 13 δημοσιεύσεις σε συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων και περιοδικά. Το 2005 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη και μέτοχος της εταιρίας-τεχνοβλαστό VRSense Α.E..

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (22)

  • N. Komninos, I. Tsampoulatidis, C. Kakderi, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Projects for Intelligent and Smart Cities: Technology and Innovation Transforming City Ecosystems.", Preprints 2021, 2021080080 (doi:10.20944/preprints202108.0080.v1).
  • N. Komninos, I. Tsampoulatidis, C. Kakderi, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Projects for Smart Cities: Ecosystems, Connected Intelligence and Innovation for the Radical Transformation of Cities.", In: Patnaik, S., Sen, S., Ghosh, S. (eds) Smart Cities and Smart Communities. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 294. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1146-0_3
  • A. Papazoglou-Chalikias, I. Tsampoulatidis, F. Tsalakanidou, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Evidence-driven policy making using heterogeneous sources of data – the case of a control parking system", 6th International Conference on Connected Smart Cities 21 – 23 July 2020, Zagreb, Croatia (accepted for publication)
  • V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, "easIE: Easy-to-Use information extraction for constructing CSR databases from the Web", ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), vol. 18, no. 4, pp. 1–21, 2018.
  • Y. Chatzizisis, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, Y. Fujinom, D. Mitsouras, V. Koutkias, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Chouvarda, I. Kompatsiaris, S. Nakamura, F. Rybicki, N. Maglaveras, D. Tousoulis, G. Giannoglou, "Association of global and local low endothelial shear stress with high-risk plaque using intracoronary 3D optical coherence tomography: Introduction of ‘shear stress score’", European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, June 2016, DOI:10.1093/ehjci/jew134
Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Τσαμπουλατίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257773
Fax: +30 2310 474128
Email: itsam@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο