Κα Όλγα Τσακαλίδου

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1992)
Η Όλγα Τσακαλίδου από το 2000 εργάζεται στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Έχει εργαστεί ως Επιμορφώτρια προγραμμάτων λαϊκής επιμόρφωσης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης με θέμα «Ευρωπαϊκή σύγκλιση, κριτήρια ένταξης στην ΟΝΕ» (1993), στο τμήμα marketing και παραγωγής έντυπης διαφήμισης της εταιρείας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων SANITA FARM (1994-1995), στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics ΤΝΤ (1996-1999).
Επικοινωνία
Κα Όλγα Τσακαλίδου
Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257703
Fax: +30 2310 474128
Email: olga@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο