Κα Χριστίνα Τσίτα

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012)
  • M.Sc Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία/Μουσειολογία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2014)
Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2012 και απέκτησε M.Sc στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία/Μουσειολογία από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2014. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή 3D graphics και animation για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Εργάζεται επίσης ως μουσειολόγος και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Δραστηριοποιείται στο χώρο των εικαστικών τεχνών όπου έχει λάβει διεθνή διάκριση - Fine Art Prize, International Art Exchange Exhibition, Kobe, Japan, 2015. Από το 2016 εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ ως βοηθός έρευνας στο Visual Analytics, Virtual & Augmented Reality Lab. Ενδιαφέρεται για serious games στο χώρο του πολιτισμού, την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (7)

  • E. A. Ordenana, S. Garcia-Torres, C. Kyfonidis, D. Karanassos, E. Kopsacheilis, C. Tsita, D. Casado-Mansilla, A. Emvoliadis, G. Angelis, D. Lopez-de-Ipina, M. P. Beldarrain, A. Drosou, D. Tzovaras, "Engagement & accessibility tools for pro-environmental action on Air Quality - The SocioBee paradigm.", Univ Access Inf (2023).
  • A. Vrochidis, C. Tsita, N. Dimitriou, S. Krinidis, S. Panagiotidis, S. Parcharidis, D. Tzovaras, V. Chatzis, "User perception and evaluation of a deep learning framework application for audience engagement analysis in mass events.", Procs of 25thn International Conference on Human Computer Interaction, Copenhagen, Denmark, 23-28 July 2023.
  • C. Tsita, M. Satratzemi, A. Pedefoudas, C. Georgiadis, M. Zampeti, E. Papavergou, S. Tsiara, E. Sismanidou, P. Kyriakidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Virtual Reality Museum to Reinforce the Interpretation of Contemporary Art and Increase the Educational Value of User Experience.", Heritage. 2023; 6(5):4134-4172. https://doi.org/10.3390/heritage6050218
  • C. Tsita, C. Georgiadis, M. Zampeti, E. Papavergou, S. Tsiara, A. Pedefoudas, D. Kehagias, "An Approach to Facilitate Visitors’ Engagement with Contemporary Art in a Virtual Museum.", In: Moropoulou, A., Georgopoulos, A., Doulamis, A., Ioannides, M., Ronchi, A. (eds). Trandisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage. TMM_CH 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20253-7_17
  • I. Paliokas, A. Patenidis, E. Mitsopoulou, C. Tsita, G. Pehlivanides, E. Karyati, S. Tsafaras, E. Stathopoulos, A. Kokkalas , S. Diplaris , G. Meditskos, S. Vrochidis, E. Tasiopoulou , C. Riggas K. Votis, I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, "A Gamified Augmented Reality Application for Digital Heritage and Tourism", Appl. Sci., 2020, 10, 7868; doi:10.3390/app10217868.
Επικοινωνία
Κα Χριστίνα Τσίτα
Κτήριο Α - Γραφείο 1.3

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257724
Fax: +30 2310 474128
Email: tsita@iti.gr
Url: http://www.tsita.com.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο