Κος Χρήστος Τιμπλαλέξης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ (2017)
Ο Τιμπλαλέξης Χρήστος έλαβε το δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το Μάρτιο του 2017. Από το Μάιο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, την ανάλυση δεδομένων και τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας - έξυπνα δίκτυα

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (18)

  • G. Angelis, C. Timplalexis, A. Salamanis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Energformer: A New Transformer Model for Energy Disaggregation.", IEEE Transactions on Consumer Electronics, doi: 10.1109/TCE.2023.3237862
  • G. Skaltsis, S. Zikos, E. Makri, C. Timplalexis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Exploiting the Flexibility Value of Virtual Power Plants through Market Participation in Smart Energy Communities.", In Virtual Power Plant Solution for Future Smart Energy Communities (pp. 55-78). CRC Press. (2023).
  • G. Angelis, C. Timplalexis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "NILM applications: Literature review of learning approaches, recent developments and challenges", Elsevier Energy and Buildings, Vol. 261, 2022, 111951, doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.111951
  • C. Timplalexis, G. Angelis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Low frequency residential non-intrusive load monitoring based on a hybrid feature extraction tree-learning approach", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, vol: 44:1, pp. 493-514, 2022, DOI: 10.1080/15567036.2022.2046663
  • C. Timplalexis, G. Angelis, S. Zikos, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A comprehensive review on industrial demand response strategies and applications", Chapter at “Industrial Demand Response: Methods, best practices, case studies, and applications” book, IET Digital Library, ISBN: 9781839535611, June 2022.
Επικοινωνία
Κος Χρήστος Τιμπλαλέξης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: ctimplalexis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο