Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ, Ερευνητής Α'

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (1992)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Συμπίεση Εικόνων Δύο και Τριών Διαστάσεων, Α.Π.Θ. (1997)
Ο Δημήτριος Τζοβάρας είναι Ερευνητής Α' Βαθμίδος και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες ανάλυσης πληροφορίας μέσω οπτικοποίησης, αναγνώριση και αναζήτηση τρισδιάστατων δεδομένων, βιομετρικά, βοηθητικές τεχνολογίες για ΑΜΕΑ, εικονική πραγματικότητα, γραφικά με υπολογιστή και πολυτροπική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Εργάζεται στο Ινστιτούτο ως Ερευνητής από τον Σεπτέμβριο του 1999 και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 200 ερευνητικά έργα είτε ως ερευνητής είτε ως συντονιστής. Επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 530 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Είναι μέλος της IEEE, της EURASIP.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1121)

  • N. Giakoumoglou, E. Kalogeropoulou, C. Klaridopoulos, E. M. Pechlivani, P. Christakakis, E. Markellou, N. Frangakis, D. Tzovaras, "Early detection of Botrytis cinerea symptoms using deep learning multi-spectral image segmentation", Smart Agricultural Technology, 2024, 8, 100481, ISSN 2772-3755 https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100481
  • P. Christakakis, D. Kapetas, S. Faliagka, N. Katsoulas, D. Tzovaras, E. M. Pechlivani, "Artificial Intelligence Algorithms Revolutionizing Insect Monitoring and Detection Challenges", Agricultural Engineering challenges in existing and new agroecosystems (AgEng) 2024, 1-4 July 2024, Athens, Greece
  • P. Christakakis, N. Giakoumoglou, C. Klaridopoulos, E. Kalogeropoulou, D. Tzovaras, E. M. Pechlivani, "Hyperspectral Imaging Based on AI Algorithms for Early Detection of Plant Fungal Diseases", Agricultural Engineering challenges in existing and new agroecosystems (AgEng) 2024, 1-4 July 2024, Athens, Greece
  • N. Kladovasilakis, I. Natsios, E. M. Pechlivani, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "Valorizing Automotive Tire Waste via Additive Manufacturing Technologies.", 5th International Conference on Supply Chain (5th Olympus ICSC) 2024, 24-26 May 2024, Katerini, Greece (accepted).
  • N. Kladovasilakis, E. M. Pechlivani, I. K. Sfampa, K. Tsongas, A. Korlos, C. David, D. Tzovaras, "Metal 3D-Printed Bioinspired Lattice Elevator Braking Pads for Enhanced Dynamic Friction Performance", Materials 2024, 17, 2765. https://doi.org/10.3390/ma17112765
Επικοινωνία
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο