Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ, Ερευνητής Α'

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (1992)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Συμπίεση Εικόνων Δύο και Τριών Διαστάσεων, Α.Π.Θ. (1997)
Ο Δημήτριος Τζοβάρας είναι Ερευνητής Α' Βαθμίδος και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες ανάλυσης πληροφορίας μέσω οπτικοποίησης, αναγνώριση και αναζήτηση τρισδιάστατων δεδομένων, βιομετρικά, βοηθητικές τεχνολογίες για ΑΜΕΑ, εικονική πραγματικότητα, γραφικά με υπολογιστή και πολυτροπική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Εργάζεται στο Ινστιτούτο ως Ερευνητής από τον Σεπτέμβριο του 1999 και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 200 ερευνητικά έργα είτε ως ερευνητής είτε ως συντονιστής. Επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 530 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Είναι μέλος της IEEE, της EURASIP.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1107)

  • N. Kladovasilakis, I. Natsios, E. M. Pechlivani, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "Valorizing Automotive Tire Waste via Additive Manufacturing Technologies.", 5th International Conference on Supply Chain (5th Olympus ICSC) 2024, 24-26 May 2024, Katerini, Greece (accepted).
  • S. Pemas, N. Kladovasilakis, E. M. Pechlivani, I. Natsios, L. Melidis, A. Chortis, A. A. Konstantinidis, K. Katakalos, D. Tzetzis, D. Tzovaras, E. Anastasiou, "Utilizing LDPE as a Second Life of Waste Plastic through Pellet Extruder 3D Printing.", 5th International Conference on Supply Chain (5th Olympus ICSC) 2024, 24-26 May 2024, Katerini, Greece (accepted).
  • F. Rizou, E. Kolofotia, I. Raptis, V. Mpletsos, E. M. Pechlivani, A. Mazarakis-Ainian, E. Dotsika, A. Drosou, D. Tzovaras, "Utilizing Terrestrial Laser Scanning with a Unity3D georeferenced platform for ancient archaeological sites.", 10th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management GISTAM 2024, 02-04 May, Angers, France.
  • G. Gkogkos, N. Giakoumoglou, E. M. Pechlivani, D. Tzovaras, "Artificial Intelligence Model Results Verification through Distributed Ledger Technology.", 28th international scientific and professional Conference Information Technology 2024, 21 -24 February 2024, Žabljak, Montenegro (accepted).
  • F. Rizou, R. Kougkolos, D. Kapetas, C. Georgiadis, G. Patseas, I. Raptis, A. Tsakiris, E. M. Pechlivani, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Advancing Cultural Heritage Preservation through monument 3D reconstruction and multi-platform interaction-based applications.", 28th international scientific and professional Conference Information Technology 2024, 21 -24 February 2024, Žabljak, Montenegro (accepted in IEEE).
Επικοινωνία
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο