Κος Ευριπίδης Τζιώνας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2021)
Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μάιος 2021). Διπλωματική εργασία με θέμα "Ενισχυτική Μάθηση σε Οικονομικές Χρονοσειρές".
Επικοινωνία
Κος Ευριπίδης Τζιώνας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: tzionasev@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο