Δρ. Μαρία Τζελέπη

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2013)
  • ΜΔΕ Πληροφορικής (Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη) Α.Π.Θ. (2016)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2021)

Η Μαρία Τζελέπη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προηγουμένως εργαζόταν ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην ερευνητική ομάδα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Βαθιάς Μάθησης του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  Είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική ΑΠΘ από το 2013, 2016, και 2021, αντιστοίχως. Η διδακτορική της διατριβή, με τίτλο “Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης στα Ψηφιακά Μέσα” υπό την επίβλεψη του καθ. Αναστάσιου Τέφα, έλαβε βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα έτη 2020 ως και 2021 από την Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βαθιά μάθηση αναπαραστάσεων, την ανάλυση και ανάκτηση εικόνων, τη μηχανική όραση, και την ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών.

Επικοινωνία
Δρ. Μαρία Τζελέπη

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: mtzelepi@iti.gr
Url: https://mtzelepi.github.io

Μετάβαση στο περιεχόμενο