Κα Γεωργία Τζίτζιου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. (2020)
Η Γεωργία Τζίτζιου είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το Δεκέμβριο του 2021, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των Mathematical Optimization, Big Data Analysis, Data Mining και Machine Learning.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • G. Tzitziou, A. Dimara, A. Papaioannou, C. Tzouvaras, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Realtime Multi-factor Dynamic Thermal Comfort Estimation for Indoor Environments.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 219-230). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_17
  • G. Tzitziou, A. Dimara, A. Papaioannou, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Is the residential sector ready for prescriptive maintenance? A short analysis.", In 2023 IEEE 13th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC) (pp. 0022-0028). IEEE. DOI: 10.1109/CCWC57344.2023.10099060
  • G. Tzitziou, C. Tzouvaras, A. Dimara, A. Papaioannou, S. Krinidis, K. Arvanitis, C. Anagnostopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Real-time multi-factor thermal comfort assessment [not peer reviewed].", Peeref 2023 (poster). DOI: https://doi.org/10.54985/peeref.2304p8708798
Επικοινωνία
Κα Γεωργία Τζίτζιου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: tzitzioug@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο