Κος Γεώργιος Τερζόγλου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Δ.Π.Θ. (2021)

Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα για αυτόνομη οδήγηση αφορά την ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και τεχνικών μηχανικής όρασης με στόχο την επίτευξη αυτόνομης οδήγησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • G. Terzoglou, M. Loufakis, P. Symeonidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Employing deep learning framework for improving solar panel defects using drone imagery.", 2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Rhodes (Rodos), Greece, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/DSP58604.2023.10167960
  • G. Terzoglou, M. Loufakis, G. Aswestopoulos, P. Symeonidis, D. Ioanidis, D. Tzovaras, "Deep convolutional neural network framework for automatedinspections and predictive maintenance of PV plants using thermal UAV images", . Proceedings of: 12th International Conference & Exhibition on Green Flexible Printed Electronics Industry (ICEFPE22) and AGRIVOLTAICS 2022, 10 - 12 October 2022, Divani Caravel Hotel, Athens.
Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Τερζόγλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: gioterzoglou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο