Κος Αβραάμ Τεπελίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης (2020)

GitHub: https://github.com/abramis
Διπλωματική Εργασία: “Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστοιχιών ενσωματωμένων σε κτίρια” (Υλοποίηση σε Matlab/Simulink)
https://dias.library.tuc.gr/view/84846
Προπτυχιακές γνώσεις σε: C, Java, Python, MySQL, OSs, Compilers, ERP, HCI,Matlab,MIPS, VHDL, Xilinx
Πρακτική άσκηση σε Web development (WordPress, HTML,CSS,MySQL).
Αγγλικά: επίπεδο Β2
Από τον Νοέμβριο του 2020 δουλεύω στο έργο BlockAdemiC στο ΕΚΕΤΑ (backend NodeJS).

Επικοινωνία
Κος Αβραάμ Τεπελίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: atepelidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο