Κος Νικόλαος Ταρσούνας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχακινού Ηπολογιστών Α.Π.Θ. (2020)
Ο Νικόλαος Ταρσούνας είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τον Απρίλιο του 2020. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, την ανάλυση δεδομένων και τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.
Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Ταρσούνας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: tarsounasnikos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο