Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • B.A. in Mechanical Engineering, National Technical University of Athens GR, (1983).
  • M.Sc. in Mechanical Engineering, Columbia Univ., U.S.A., (1984).
  • M.Sc. in Computer Science, Columbia Univ., U.S.A., (1987).
  • Ph.D. in Computer Science, Columbia Univ., U.S.A., (1991).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (39)

  • E. Tambouris, M. Konidi, N. Edelmann, E. Kalampokis, J. Crompvoets, A. Cioffi, K. Tarabanis, "Integrated Public Service Co-Creation and Provision: Guidelines and Lessons Learnt.",CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3449, 2023 Joint of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects at EGOV-CeDEM-ePart, EGOV-CeDEM-ePart 2023, Budapest, Hungary 4-7 September 2023.
  • D. Zeginis, E. Kalampokis, R. Palma, R. Atkinson, K. A. Tarabanis, "A Semantic Meta-model for Data Integration and Exploitation in Precision Agriculture and Livestock Farming.", 1 Jan. 2023 : 1 – 29. DOI: 10.3233/SW-233156
  • C. Pappis, D. Zeginis, E. Tambouris, K. Tarabanis, "Designing an API for the provision of Public Service information based on CPSV-AP.", In Information Systems. EMCIS 2022. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 464. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30694-5_22
  • E. Kalampokis, N. Karacapilidis, D. Tsakalidis, K. Tarabanis, "Understanding the Use of Emerging Technologies in the Public Sector: A Review of Horizon 2020 Projects.", Digit. Gov.: Res. Pract. 4, 1, Article 4 (March 2023), 28 pages. https://doi.org/10.1145/3580603
  • A. Karamanou, E. Kalampokis, K. Tarabanis, "Integrated statistical indicators from Scottish linked open government data.", Data Brief. 2022 Nov 23;46:108779. PMID: 36478687; PMCID: PMC9720434. doi: 10.1016/j.dib.2022.108779

Επικοινωνία

Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραφείο: 307, Κτίριο ΗΘ, 3ος όροφος
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2310 891578

URL: http://islab.uom.gr
E-mail: kat@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο