Κα Σωτηρία Αγγελίτση

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Φυσική Α.Π.Θ. (2018)
  • Μεταπτυχιακό Υπολογιστικής Φυσικής Α.Π.Θ (2022)

Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Υπολογιστικής Φυσικής επίσης από το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Η διπλωματική εργασία είχε τίτλο «Διήθηση σε Πολύπλοκα Πραγματικά Δίκτυα» και πραγματεύεται τον τρόπο δημιουργίας πολύπλοκων δικτύων συνεργασίας με πραγματικά δεδομένα ευρεσιτεχνιών. Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού το επιστημονικό μου ενδιαφέρον εστιάστηκε σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τεχνικές μηχανικής μάθησης, προβλέψεις με χρήση δέντρων απόφασης και προβλέψεις χρονοσειρών με νευρωνικά δίκτυα και γραμμική παλινδρόμηση. Από τον Ιανουάριο του 2023 εργάζομαι ως Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία
Κα Σωτηρία Αγγελίτση
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: saggelit@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο