Κος Μάνος Σχοινάς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011)
Ο Σχοινάς Μάνος απέκτησε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Νοεμβριο του 2011. Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ ως ερευνητικός συνεργάτης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (17)

  • C. Koutlis, M. Schinas, S. Papadopoulos, "MemeFier: Dual-stage Modality Fusion for Image Meme Classification.", In Proceedings of the 2023 ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 586–591. https://doi.org/10.1145/3591106.3592254
  • M. Schinas, P. Galopoulos, S. Papadopoulos, "MAAM: Media Asset Annotation and Management.", In Proceedings of the 2023 ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 659–663. https://doi.org/10.1145/3591106.3592232
  • C. Koutlis, M. Schinas, S. Papadopoulos, "MemeTector: enforcing deep focus for meme detection.", International Journal of Multimedia Information Retrieval,12. 2023. DOI: 10.1007/s13735-023-00277-6
  • C. Koutlis, M. Schinas, S. Papadopoulos, "MemeTector: Enforcing deep focus for meme detection.", International Journal of Multimedia Information Retrieval. 2022.
  • C. Koutlis, M. Schinas, V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Data-driven song recognition estimation using collective memory dynamics models", In Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2019, 4-8 November 2019. (accepted)
Επικοινωνία
Κος Μάνος Σχοινάς
Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257725
Fax: +30 2310 474128
Email: manosetro@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο