Κα Παναγιώτα Σφακιανού

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Φυσικού, Α.Π.Θ (2008)
  • MSc στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες, Α.Π.Θ. (2014)

H κα Παναγιώτα Σφακιανού είναι Φυσικός (Α.Π.Θ), με Μεταπτυχιακές σπουδές στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες (Α.Π.Θ.) (διπλωματική εργασία στα πλαίσια υλοποίησης του έργου NanoArthroChondros στην αναγεννητική ιατρική); Έχει 7ετή εμπειρία στον χώρο της έρευνας (τεχνικές Νανοτενολογίας για τη σύνθεση, παραγωγή και χαρακτηρισμό νανο-ικριωμάτων & νανοσωματιδίων, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά και στο Γραφένιο) και 12ετή εμπειρία σε υπηρησίες διαχείρησης και οργάνωσης (γραμματειακή υποστήρηξη). Εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ ως βοηθός έρευνας από τον Ιούνιο του 2018. Έχει επίσης εργαστεί ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Α.Π.Θ. και στην εταιρία OE-Technologies. Έχει συμμετάσχει σε 5 Ευρωπαϊκά έργα και μελέτες (έρευνα & καινοτομία) με κύριες αρμοδιότητες: διαχέιρηση οικονομικών στοιχείων, διαχείρηση & διάδοση πληροφορίας, έρευνα, εφαρμογή & υλοποίηση. Αποτέλεσε μέλος της οργανωτικής επιτροπής των διεθνών συνεδρίων “Nanotexnology” για τα έτη 2016,2017,2018.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • A. Dimara, C. Sougles, S. Athanasiou, K. Grigoropoulos, P. Sfakianou, A. Papaioannou, S. Krinidis, D. Triantafyllidis, I. Tzitzios, C. N. Anagnostopoulos, A. Karamanidis, V. Saltagianni, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Holistic plug-n-play autonomous solar system integration: a real-life small-scale demonstration—a practical approach.", Electr Eng 105, 2715–2733 (2023). https://doi.org/10.1007/s00202-023-01830-6
Επικοινωνία
Κα Παναγιώτα Σφακιανού
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257792
Email: sfakianou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο