Κος Σπυρίδων Συμεωνίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2012)
  • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Α.Π.Θ. (2014)
Ο Σπυρίδων Συμεωνίδης αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2012 από το τμήμα Πληροφορικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τον Φεβρουάριο του 2014 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο τμήμα, στην κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία αφορούσε την έρευνα μεθόδων ανάκτησης εικόνων με βάση έννοιες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της μηχανικής μάθησης και της ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (20)

  • I. Poulios, T. Pistola, S. Symeonidis, S. Diplaris, K. Ioannidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Enhanced real-time motion transfer to 3D avatars using RGB-based human 3D pose estimation.", In ACM IMX 2024 Conference, Stockholm, Sweden, June 12-14, 2024.
  • A. Bozas, S. Andreadis, D. Chatzakou, S. Symeonidis, O. Theodosiadou, P. Kyriakidis, A. Kokkalas, E. A. Stathopoulos, S. Diplaris, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "From Research to Applications: What Can We Extract with Social Media Sensing?.", SN COMPUT. SCI. 5, 484 (2024). https://doi.org/10.1007/s42979-024-02712-9
  • F. Sarri, P. Kasnesis, S. Symeonidis, I. Paraskevopoulos, S. Diplaris, F. Posteraro, G. Georgoudis, K. Mania, "Embodied Augmented Reality for Lower Limb Rehabilitation.", Proceeding of the EUROGRAPHICS 2024, workshop on 'Creating Lively Interactive Populated Environments (CLIPE)' (CLIPE 2024), Limassol, Cyprus, 2024. https://zenodo.org/records/11072963
  • A. Vassiliades, G. Stathopoulos-Kampilis, G. Antzoulatos, S. Symeonidis, S. Diplaris, S. Vrochidis, N. Bassiliades, I. Kompatsiaris, "XR4DRAMA a knowledge-based system for disaster management and media planning.", The Knowledge Engineering Review, vol. 39, e1, 2024, Cambridge University Press.
  • V. R. Xefteris, M. Dominguez, J. Grivolla, A. Tsanousa, F. Zaffanela, Μ. Monego, S. Symeonidis, S. Diplaris, L. Wanner, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Multimodal Late Fusion Framework for Physiological Sensor and Audio-Signal-Based Stress Detection: An Experimental Study and Public Dataset.", Electronics, vol. 12, no. 23, p. 4871, Dec. 2023. DOI: 10.3390/electronics12234871
Επικοινωνία
Κος Σπυρίδων Συμεωνίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +20 2311 257753
Fax: +30 2310 474128
Email: spyridons@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο