Κα Στυλιανή Χατζίκου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Οικονομικών επιστημών Παν. Μακεδονίας (2004)
  • Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματική Πληροφορική Παν.Μακεδονίας (2013)

Η Στέλλα Χατζίκου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνέχισε τις σπουδές της λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην «Επιχειρηματική Πληροφορική». Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων και Ερευνητικών Έργων.

Επικοινωνία
Κα Στυλιανή Χατζίκου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: schatzikou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο