Κα Αλίκη Στεφανοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2020

Η Αλίκη Στεφανοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2020. Από το Νοέμβριο του 2020 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής του Δημοκριτείου Πνεπιστημίου Θράκης, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ηλία Κοσματόπουλου.
Είναι ερευνητική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιώn (EKETA).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • G. Karatzinis, I. Michailidis, A. Dimara, A. Stefanopoulou, V. G. Vasilopoulos, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, E. Kosmatopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Treating Common Problems Observed During Smart Building Control Real-Life Testing: Sharing Practical Experience.", n IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 254-265). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_20
  • A. Papaioannou, A. Dimara, I. Michailidis, A. Stefanopoulou, G. Karatzinis, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, E. Kosmatopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Self-protection of IoT Gateways Against Breakdowns and Failures Enabling Automated Sensing and Control.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 231-241). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_18
  • A. Stefanopoulou, A. Dimara, I. Michailidis, G. Karatzinis, A. Papaioannou, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, E. Kosmatopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Ensuring Reliability in Smart Building IoT Operations Through Real-Time Holistic Data Treatment.", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 207-218). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_16
Επικοινωνία
Κα Αλίκη Στεφανοπούλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: alikstef@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο