Κος Ανδρέας Στεργιούλας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Δ.Π.Θ (2018)
Εκπαίδευση: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Δ.Π.Θ (2018) Προϋπηρεσία: ερευνητικός συνεργάτης στο Δ.Π.Θ, 5/2018-6/2018 Δημοσιεύσεις: The Orion Pottery Repository – A publicly available 3D Objects’ benchmark database with texture information, EuroMed2018 Conference

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (8)

  • I. Papastratis, A. Stergioulas, D. Konstantinidis, P. Daras, K. Dimitropoulos, "Can ChatGPT provide appropriate meal plans for NCD patients?.", Nutrition, Elsevier, Nov. 2023.
  • N. Grammalidis, A. Stergioulas, A. Avramidis, K. Karystinakis, A. Partozis, A. Topaloudis, G. Kalantzi, C. Tananaki, D. Kanelis, V. Liolios, P. Madesis, "A smart beekeeping platform based on remote sensing and artificial intelligence.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860C (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2681866
  • A. Stergioulas, N. Grammalidis, D. Kanelis, V. Liolios, C. Tananaki, "LavenderVision: a dataset and methodology for lavender bloom detection using Sentinel-2 data.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860B (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2681856
  • A. Stergioulas, C. Chatzikonstantinou, T. Chatzis, I. Papastratis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, K. Atzakas, G. Xydopoulos, V. Zacharopoulou, D. Papazachariou, V. Aggelidis, K. Grigoriadis, P. Daras, "Sign Language Communication Through an Interactive Mobile Application.", HCI International 2023 Posters. HCII 2023. Communications in Computer and Information Science, vol 1833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35992-7_52
  • A. Stergioulas, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Crop classification from satellite image sequences using a two-stream network with temporal self-attention", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2022), 21-23 June, 2022.
Επικοινωνία
Κος Ανδρέας Στεργιούλας
Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: andrster@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο