Κος Γεώργιος Σταυρόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2006)
Ο Γεώργιος Σταυρόπουλος από τον Οκτώβριο του 2006 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες Computer Vision, 3D search, Soft Biometrics και gait analysis.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (37)

  • V. Alepopoulos, M. Grammatikopoulou, I. Lazarou, L. Mpaltadoros, S. Nikolopoulos, V. P. Oikonomou, T. G. Stavropoulos, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris and the RADAR-AD Consortium., "First insights exploring Activities of Daily Living performance captured through activity sensors in a Smart Home Environment as an indicator of cognitive decline: A cross-sectional Analysis.", AAIC 2023, 16-20 July. https://alz.confex.com/alz/2023/meetingapp.cgi/Paper/71138
  • I. Lazarou, V. P. Oikonomou, L. Mpaltadoros, M. Grammatikopoulou, V. Alepopoulos, T. G. Stavropoulos, A. Bezerianos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki and RADAR-AD Consortium, "Eliciting brain waves of people with cognitive impairment during meditation exercises using portable electroencephalography in a smart-home environment: a pilot study.", Front. Aging Neurosci. 15:1167410. doi: 10.3389/fnagi.2023.1167410
  • M. Grammatikopoulou, G. Giannios, I. Lazarou, C. Kakalou, M. Zachariadou, M. Zande, H. Karanikas, D. Karanikas, T. G Stavropoulos, P. Natsiavas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Eliciting end-user requirements for the PrescIT platform, an intelligent e-prescription and clinical decision support system.", 13th PICAD and 5th MECOND, 9-12 February 2023, Thessaloniki, Greece.
  • V. Fiska, L. Mpaltadoros, Ι. Lazarou, D. E. Tsaopoulos, G. Bellis, G. Giakas, F. Tsilfoglou, A. Patas, T. G. Stavropoulos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "uPrevent: Project Overview of a Smart Insole for Diabetic Foot Ulcer Prevention.", 13th PICAD and 5th MECOND, 9-12 February 2023, Thessaloniki, Greece.
  • E. Krystallidou, A. Boursianis, P. Diamantoulakis, S. Goudos, G. Karagiannidis, G. Siachamis, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Radio frequency energy harvesting system and the utilization of blockchain technologies in agriculture", . In Proceedings of the 10th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2022), which took place in Athens, Greece, September 22-25, 2022.. CEUR Workshop Proceedings Online.
Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Σταυρόπουλος
Κτήριο Α - Γραφείο 1.9

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257729
Fax: +30 2310 474128
Email: stavrop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο