Κα Αγγελική Σπύρου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Πολυτεχνείο Κρήτης

Η Σπύρου Αγγελική έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα (2016). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν υποστηρικτές τεχνολογίες ενίσχυσης της προσβασιμότητας, τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών, ανάπτυξη ιστοσελίδων.
Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής από το Φεβρουάριο του 2018.

Επικοινωνία
Κα Αγγελική Σπύρου
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257 (788)
Email: aspyrous@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο