Κα Σπυριδούλα Μαγκουρίτσα

Διοικητικό Προσωπικό

  • Bachelor of Economics at the Department of Economics of the National and Kapodistrian University of Athens (2020)

Έλαβα το πτυχίου μου απο το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2020 και είμαι φοιτήτρια του μεταπτυχιακού Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επικοινωνία
Κα Σπυριδούλα Μαγκουρίτσα
Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Φιλικής Εταιρείας 78, 38334, Βόλος
Τηλ.: 2421 306 070
Email: smagouritsa@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο