Δρ. Γεώργιος Σπανός

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο στην Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2008)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση, Α.Π.Θ. (2011)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2019)
Ο Γεώργιος Σπανός έλαβε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πτυχίο του στην Πληροφορική το 2008, το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση το 2011 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Πληροφορική το 2019. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Μεθόδους Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης, στην Ασφάλεια Πληροφοριών και στο Χρηματιστήριο. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια ως Μηχανικός Λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα και από τον Φεβρουάριο του 2019 εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • G. Aivatoglou, M. Anastasiadis, G. Spanos, A. Voulgaridis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Angelis, "A RAkEL-based methodology to estimate software vulnerability characteristics & score-an application to EU project ECHO", "Multimedia Tools and Applications", Volume 81, Issue 7, pages 9459-9479, 2022, doi.org/10.1007/s11042-021-11073-x
  • S. Polymeni, E. Athanasakis, G. Spanos, K. Votis, D. Tzovaras, "IoT-based prediction models in the environmental context: A systematic Literature Review", Internet of Things, Volume 20, 2022, doi.org/10.1016/j.iot.2022.100612
  • M. Anastasiadis, G. Aivatoglou, G. Spanos, A. Voulgaridis, K. Votis, "Combining text analysis techniques with unsupervised machine learning methodologies for improved software vulnerability management", In 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), pages 273-278, July 2022
  • E. Antypas, G. Spanos, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "Estimated Time of Arrival in Autonomous Vehicles Using Gradient Boosting: Real-life case study in public transportation", In 2022 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), pages, 1-7, September 2022
  • A. Ketsetsis, K. Giannoutakis, G. Spanos, N. Samaras, D. Hristu-Varsakelis, D. Thomas, D. Tzovaras, "A Comparative Study of Deep Learning Techniques for Financial Indices Prediction", In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, pages 297-308, June 2021
Επικοινωνία
Δρ. Γεώργιος Σπανός
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257733
Email: gspanos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο