Δρ. Γεώργιος Σπανός

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο στην Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2008)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση, Α.Π.Θ. (2011)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2019)
Ο Γεώργιος Σπανός έλαβε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πτυχίο του στην Πληροφορική το 2008, το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση το 2011 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Πληροφορική το 2019. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Μεθόδους Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης, στην Ασφάλεια Πληροφοριών και στο Χρηματιστήριο. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια ως Μηχανικός Λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα και από τον Φεβρουάριο του 2019 εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (16)

  • E. Athanasakis, Z. Sakellariou, G. Darzanos, S. Polymeni, G. Spanos, T. G. Papaioannou, K. Votis, D. Tzovaras, "Trustworthy Decentralized Management and Governance of Internet of Things Data Federations.", In 2023 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems (IoTaIS), pages 247-253, November 2023.
  • S. Polymeni, G. Spanos, D. Tsiktsiris, E. Athanasakis, K. Votis, D. Tzovaras, G. Kormentzas, "everWeather: A Low-Cost and Self-Powered AIoT Weather Forecasting Station for Remote Areas.", In 2023 Environmental Informatics, pages 141-158, October 2023.
  • A. Papadopoulos, A. Sersemis, G. Spanos, A. Lalas, C. Liaskos, K. Votis, D. Tzovaras, "Lightweight accident detection model for autonomous fleets based on GPS data.", In 2023 Euro Working Group on Transportation (EWGT), pages 16-23, September 2023.
  • E. Antypas, G. Spanos, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "A time-series approach for estimated time of arrival prediction in autonomous vehicles.", In 2023 Euro Working Group on Transportation (EWGT), pages 166-173, September 2023.
  • A. Sersemis, A. Papadopoulos, G. Spanos, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "Cybersecurity Oriented Architecture to Ensure the Autonomous Vehicles Communication.", In 2023 31st Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), pages 119-124, June 2023.
Επικοινωνία
Δρ. Γεώργιος Σπανός
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257733
Email: gspanos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο