Κος Μιχαήλ Σκουμπέρδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (2010)(Πα.Μακ.)
  • Μεταπτυχιακό τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Πα.Μακ.)(2016)
  • Μεταπτυχιακό στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Α.Π.Θ.(2017)
Ο Σκουμπερδής Μιχάλης αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2010. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ΠΜΣ του τμήματος Εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής πληροφορικής όπου αποφοίτησε το 2016 και στο Διατμηματικό ΠΜΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών στην κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές όπου αποφοίτησε το 2017. Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση το 2017 στην εταιρεία Entranet Ltd στον τομέα της επεξεργασίας ψηφιακού ηχητικού σήματος. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τον Δεκέμβριο του 2018 και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα κειμένου μέσω προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • O. Manis, M. Skoumperdis, C. Kioroglou, D. Tzilopoulos, M. Ouzounis, M. Loufakis, N. Tsalikidis, N. Kolokas, P. Georgakis, I. Panagoulias, A. Tsolkas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, M. Stankovski, "Data-Driven AI Models within a User-Defined Optimization Objective Function in Cement Production.", Sensors. 2024; 24(4):1225. https://doi.org/10.3390/s24041225
  • O. Manis, M. Skoumperdis, N. Kolokas, C. Kioroglou, I. Panagoulias, A. Tsolkas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Optimization of manipulated cement mill variables using AI models.", In 2023 International Conference on Advanced Computing Technologies and Applications (ICACTA) Mumbai, India, 2023, pp. 1-6. DOI: 10.1109/ICACTA58201.2023.10393404
  • M. Skoumperdis, N. Vakakis, M. Diamantaki, C. Medentzidis, D. Karanassos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Novel Self-learning Cybersecurity System for Smart Grids.", In: Haes Alhelou, H., Hatziargyriou, N., Dong, Z.Y. (eds) Power Systems Cybersecurity. Power Systems. Springer, Cham. (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20360-2_14
  • T. Theodorou, A. Zamichos, M. Skoumperdis, A. Kougioumtzidou, K. Tsolaki, D. Papadopoulos, A. Patsios, G. Papanikolaou, A. Konstantinidis, A. Drosou, D. Tzovaras, "An AI-Enabled Stock Predic-tion Platform Combining News and Social Sensing with Financial Statements", Future Internet 13, no. 6: 138, 2021, https://doi.org/10.3390/fi13060138
  • T. Antamis, C. Medentzidis, M. Skoumperdis, T. Vafeiadis, A. Nizamis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "AI-supported forecasting of intermodal freighttransportation delivery time", 62nd International Scientific Conference on Information Technology and Management Science, Riga, Latvia, 2021.
Επικοινωνία
Κος Μιχαήλ Σκουμπέρδης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257799
Email: skoumpmi@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο