Κα Μαρίνα Σιδηροπούλου

Διοικητικό Προσωπικό

  • Γραμματεία Διοίκησης και Δημόσιες Σχέσεις, ICBS Thessaloniki Business School (1997)
Η Μαρίνα Σιδηροπούλου από το Δεκέμβριο του 2000 εργάζεται ως Προσωπικό Διοικητικής Στήριξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Συμμετέχει στη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών που ακολουθεί το Ινστιτούτο. Το διάστημα 1997-2000 εργάστηκε στην εταιρεία PANSYSTEMS A.E., εταιρεία εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών ως γραμματειακή υποστήριξη πωλήσεων, βοηθός λογιστηρίου και στο τμήμα πωλήσεων, αναλαμβάνοντας τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και την έρευνα αγοράς και εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων και εξοπλισμού πληροφορικής της εταιρίας.
Επικοινωνία
Κα Μαρίνα Σιδηροπούλου
Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311/257702
Fax: +30 2310 474128
Email: marina@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο