Δρ. Θεόδωρος Σεμερτζίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Δ.Π.Θ. (2004)
  • Msc. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ. (2009)
  • PhD Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών - Τίτλος: Ανάλυση και αναζήτηση μεγάλου όγκου πολυμεσικών δεδομένων (2017)

Ο Θεόδωρος Σεμερτζίδης από τον Απρίλιο του 2006 εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, αναζήτησης και ανάλυσης μεγάλων όγκων πολυμεσικών δεδομένων, κατανεμημένων συστημάτων, ενσωματωμένων συστημάτων, τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και κοινωνικών δικτύων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (39)

  • C. N. Spartalis, T. Semertzidis, P. Daras, "Balancing XAI with Privacy and Security Considerations", In European Symposium on Research in Computer Security. Cham: Springer International Publishing. Netherlands, September, 2023.
  • V. Pisinaras, A. Nikolaidiou, T. Semertzidis, P. Daras, G. Balacco, M. Fidelibus, E. Tziritis, "Forecasting electrical conductivity of a coastal karstic aquifer with artificial intelligence methods", EGU22-8124, 2022.
  • V. Pisinaras, A. Nikolaidou, T. Semertzidis, P. Daras, C. Güler, M. A. Kurt, "Application of deep learning algorithms for the forecasting of electrical conductivity under different saline hydrogeochemical environments", 2022 Goldschmidt Conference, 2022.
  • E. Kafali, K. Zafirouli, K. Karageorgos, T. Semertzidis, P. Daras, "Cyber-physical Adversarial Attacks and Countermeasures for Deep Learning Vision Systems on Critical Infrastructures", Cyber-Physical Threat Intelligence for Critical Infrastructures Security: Securing Critical Infrastructures in Air Transport, Water, Gas, Healthcare, Finance and Industry, edited by J. Soldatos, I. Praca, A. Jovanovic, Boston-Delft: now publishers, 2021. DOI: https://dx.doi.org/10.1561/9781680838237
  • E. Kafali, T. Semertzidis, P. Daras, "Delayed Adversarial Training with Non-Sequential Adversarial Epochs", in IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, November 1-3, 2021.
Επικοινωνία
Δρ. Θεόδωρος Σεμερτζίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257803
Fax: +30 2310 474128
Email: theosem@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο